Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2, hình thức đào tạo chính quy Khóa 27A (Đợt 1 năm 2015)

Ngày đăng: 12/02/2015 14:45:51

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
––––––––––––––––––
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

 

THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh đại học văn bằng 2, hình thức đào tạo chính quy

Khóa 27A (Đợt 1 năm 2015)

 

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh số 29/KH-ĐHKTQD ngày 12/01/2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân thông báo tuyển sinh hệ văn bằng 2, hình thức đào tạo chính quy, khóa 27A, như sau:

Chuyên ngành: Luật kinh doanh

Chỉ tiêu: 60

Số lớp: 01

Thời gian: Tháng 3,4/2015

liên hệ  

Phòng Quản lý đào tạo (nhà 10, tầng 1, phòng 1.1 A và phòng 1.6), Trường Đại học Kinh tế quốc dân, (Đường Trần Đại Nghĩa), quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: (04)62.776688 hoặc (04)36.280280 máy nội bộ: 5106, 5102; Fax: 04.36280462; Thí sinh xem thông tin trên cổng thông tin điện tử của Trường 

http://www.daotao.neu.edu.vn/xem_ctthongbao.aspx?ID=35