Công ty Luật TNHH BizLink tuyển dụng

Ngày đăng: 22/05/2017 18:15:57

Công ty Luật TNHH cần tuyển Luật sư, Chuyên viên Pháp lý, Đại diện Sở hữu trí tuệ, cụ thể số lượng cần tuyển: 04 Luật sư; 05 Chuyên viên pháp lý; 01 Đại diện Sở hữu trí tuệ.

Chi tiết thông tin xem tại FILE ĐÍNH KÈM