Thông báo v/v tham gia chương trình "International Summer School 2017" tại Đại học Quốc gia Trung Chính, Đài Loan

Ngày đăng: 08/05/2017 19:9:41

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA LUẬT
---------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v tham gia chương trình  "International Summer School 2017" tại Đại học Quốc gia Trung Chính, Đài Loan

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam có cơ hội được trải nghiệm môi trường học thuật và khám phá văn hóa Đài Loan, Trường Đại học Quốc gia Trung Chính tổ chức chương trình "International Summer School 2017" với các khóa học về Nhân quyền, Tăng trưởng Kinh tế và Bảo vệ Môi trường, Luật cho sinh viên quốc tế. Các khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh trong thời gian từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 8 năm 2017. Ngoài ra, sinh viên sẽ được tham gia các hoạt động ngoại khóa tại Đài Loan. 

Khoa Luật ĐH Kinh tế quốc dân thông báo về việc đăng ký tham gia:

- Hình thức đăng ký: Đăng ký theo mẫu tại file đính kèm và gửi tới email: cculaw2017@gmail.com

Thời hạn đăng ký: ngày 30/5/2017.

Chi tiết về chương trình, xem tại FILE ĐÍNH KÈM

TRƯỞNG KHOA LUẬT

 

 

PGS.TS. Trần Văn Nam