Thông báo V/v tham gia Hội nghị khoa học sinh viên về Sở hữu trí tuệ năm 2017

Ngày đăng: 20/03/2017 14:6:26

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA LUẬT
---------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v: tham gia Hội nghị khoa học sinh viên về Sở hữu trí tuệ

Hội nghị khoa học sinh viên về Sở hữu trí tuệ (SHTT) là một hoạt động học thuật cấp liên trường, do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp tổ chức. Đây là diễn đàn để các giảng viên, sinh viên, và các nhà khoa học trao đổi các vấn đề liên quan tới SHTT, đồng thời là cơ hội để sinh viên được mạnh dạn trình bày các quan điểm cá nhân về các vấn đề này.

Để chuẩn bị cho Hội nghị khoa học sinh viên về SHTT 2017, Khoa Luật ĐH Kinh tế quốc dân thông báo về việc lựa chọn sinh viên để tham dự

- Hình thức lựa chọn: Xét tuyển

- Cách thức dự tuyển: Sinh viên (hoặc nhóm sinh viên) làm đề tài NCKH liên quan tới SHTT và nộp dự thi

- Thời hạn nộp bài dự thi: 03/05/2017

- Liên hệ nộp bài

+ PGS.TS. Trần Văn Nam

+ Email: namuw2002@gmail.com

Chi tiết kế hoạch Hội nghị, xem tại FILE ĐÍNH KÈM

                                                                                                    TRƯỞNG KHOA LUẬT

 

                                                                                                   PGS.TS. Trần Văn Nam