Thông báo về Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Ngành Luật Khóa 55 hệ Chính quy (Đợt 2, 2016-2017)

Ngày đăng: 08/01/2017 21:14:57

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Ngành Luật Khóa 55 hệ Chính quy (Đợt 2, 2016-2017) xem chi tiết TẠI ĐÂY

Sinh viên Khóa 55 đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp xem danh sách TẠI ĐÂY