Thông báo V/v tổ chức bài giảng của GS Luật MATTHEW WILSON - Hiệu trưởng trường ĐH AKRON, USA tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân ngày 11/1/2017

Ngày đăng: 07/01/2017 17:27:43

Tiếp nối chuyến thăm Việt Nam trong năm 2016 của giáo sư Patrict Gaughan, University of Akron School of Law, Ohio, Hoa Kỳ, nhận lời mời của Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Giáo sư Matthew Wilson, Hiệu trưởng Trường Đại học Akron cùng đồng nghiệp đã xác nhận tham dự lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa NEU và Akron University, và giảng bài tại NEU về nội dung:

"Công ước của Liên Hợp Quốc về mua bán hàng hóa quốc tế - CISG – nhìn từ thực tiễn Hoa Kỳ"

Khoa Luật trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức sự kiện Bài giảng ngày 11/1/2017 như sau:

1. Ngày 11/1/2017, Đại diện Ban Giám hiệu và Lãnh đạo Khoa Luật tiếp Đoàn Giáo sư Đại học Akron, Hoa Kỳ từ 9h30 tại Phòng Khánh tiết G2N10

2. Lễ ký kết MOU giữa hai Trường tại Phòng Hội thảo C Gác 2 Nhà 10 từ 9h50.

3. Bài giảng Công ước của Liên Hợp Quốc về mua bán hàng hóa quốc tế (CISG): nhìn từ thực tiễn Hoa Kỳ  tại Phòng Hội thảo C Gác 2 Nhà 10 từ 10:00

Tiểu sử GS Matthew Wilson, Hiệu trưởng Trường Đại học Akron xem TẠI ĐÂY 

Đây là sự kiện hợp tác nhiều ý nghĩa khởi đầu năm mới 2017 giữa Trường Luật thuộc Đại học Akron, Bang Ohio, Hoa Kỳ và Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đề nghị các thày cô, sinh viên ngành Luật NEU tham dự đông đủ, đúng giờ.

     TM Khoa Luật

       Trưởng Khoa

 

PGS.TS Trần Văn Nam