Thông báo về việc tổ chức buổi Giao lưu Sinh viên nghiên cứu khoa học giữa ĐH Kinh tế quốc dân và ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM

Ngày đăng: 15/12/2016 10:16:56

Khoa Luật ĐH Kinh tế quốc dân đã nhận Văn thư số 454/ĐHKTL đề ngày 09/12/2016 của Hiệu trưởng ĐH Kinh tế - Luật Tp HCM về việc hỗ trợ tổ chức giao lưu giữa sinh viên Ngành Luật Tài chính ngân hàng (UEL) và sinh viên Khoa Luật (NEU), với Chủ đề "Hoạt động mua lại Ngân hàng thương mại của NHNN với giá 0 đồng- Nhìn từ khía cạnh pháp lý"

Khoa Luật trân trọng thông báo và kính mời các thầy cô, sinh viên trong khoa và người có quan tâm tới tham dự buổi giao lưu theo thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: 8:00 ngày 16/12/2016

- Địa điểm: Phòng Hội thảo A Gác 2 Nhà 10, ĐH Kinh tế quốc dân

Trân trọng kính mời! 

                                                                                                                                            TM khoa Luật NEU

                                                                                                                                                Trưởng khoa

 

                                                                                                                                               TRẦN VĂN NAM