Lịch công tác tuần 23 năm 2014 (Từ ngày 02/6/2014 đến ngày 08/6/2014)

Ngày đăng: 03/06/2014 16:50:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM 2014
Từ ngày 02/6/2014 đến ngày 08/6/2014
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai 02/6/2014

09h00

Họp chuẩn bị kỷ niệm Ngày môi trường Thế giới 5/6 và ngày Đại dương Thế giới 8/6

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: B.Dũng, Q.Anh, T.Dũng (P.TH), Hoa, Trường (K.MT&ĐT), Chi (P.TC-KT), Hà, Nghĩa, Thanh (P.CTCT&QLSV), Trung (P.QTTB), Hải (ĐTN), Tùng (HSV), Đức (P.QLĐT).

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

P.TH, K.MT&ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp xét công nhận tốt nghiệp hệ VLVH, hệ VB2 học tại các đơn vị phối hợp đào tạo.

 

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Lâm, Hữu (K.ĐHTC), Quang (V.KT-KT), Hiếu (K.QTKD), Đức (V.NH-TC), Hà (P.TCCB), Dũng (P.TH), Chi (P.KT-TC), Dũng (P.TT-PC), Trung (P.QTTB) và đ/c Thư ký tổng hợp.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu 

Thứ ba 03/6/2014

08h00

Lễ phát động tuần lễ quyên góp ủng hộ Ngư dân, lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư đang bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

ĐU, BGH, BCH CĐ, BCH ĐTN, BCH HCCB, BCH HSV, Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị và Trưởng Công đoàn các đơn vị trực thuộc Trường, cùng toàn thể cán bộ, viên chức, SV Nhà trường.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Phạm Mạnh Hùng

Hội trường A

Ban Tổ chức chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị tập huấn quy chế, quy định tuyển sinh và đào tạo đại học hệ chính quy (đợt 1).

Đ/c Nghĩa, đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), các viên chức quản lý đăng ký tham dự Hội nghị tập huấn đợt 1 và các đ/c có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Phan Công Nghĩa

Phòng họp A - G2N10

P.TCCB chuẩn bị tài liệu 

10h00

Khoa Luật  báo cáo BGH về tình hình đào tạo và tổ chức năm 2014 và trình bày đề xuất của Khoa đầu nhiệm kỳ  2013 - 2018.

Đ/c Nghĩa, đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TC-KT, P.TCCB, P QLĐT,  đ/c Cường (V.ĐTSĐH) cùng các viên chức K.Luật.

Phó Hiệu trưởng Phan Công Nghĩa

Phòng họp C - G2N10

Khoa Luật chuẩn bị tài liệu 

14h00-16h00

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng) trực giải quyết công việc tại phòng.

 

 

P213N7

 

14h00

Họp xét tốt nghiệp hệ liên thông từ CĐ lên ĐH CQ, đợt 2 năm 2014.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên HĐ xét tốt nghiệp  theo QĐ số 213/QĐ-ĐHKTQD ngày 14/3/2014 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Ban Tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ Công đoàn.

Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐ Trường), cùng các thành viên Ban Tổ chức Hội nghị  Công đoàn.

Chủ tịch CĐ Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp C - G2N10

VP.CĐ chuẩn bị tài liệu

15h30

Trường tiếp và trao đổi về cơ hội hợp tác đào tạo với Trường Henley Business School, Vương quốc Anh.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), ông Neil Logan (Giám đốc khu vực CA-TBD của Henley BS), cùng các đ/c: Tùng, Thủy (P.HTQT), đại diện V.QTKD, V.ĐTQT, TT.ĐTTT, CLC&POHE, K.QTKD.

Phó Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B -G2N10

P.HTQT chuẩn bị tài liệu 

15h30

Viện QTKD báo cáo và xin ý kiến lãnh đạo Trường về các phương án cho Chương trình E-BBA trong năm 2014

Đ/c Trung, đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dong, Thủy, Đức (P.QLĐT), Hà (P.TCCB), Chi (P.TC-KT), Trung (P.QTTB), Hà (P.CTCT&QLSV), Dũng (P.TH), Tùng (P.KT&KĐCLGD), Dũng (P.TT-PC), V.Hoa, Hưng, Việt, Thư, Hằng (V.QTKD)

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

V.QTKD chuẩn bị báo cáo

Thứ tư 04/6/2014

08h00

Họp Tổ rà soát các quy chế, quy định của Trường.

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ rà soát theo Quyết định số 533/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/5/2014 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phan Công Nghĩa

Phòng họp G2N7

P.TCCB chuẩn bị tài liệu 

08h45

Họp Ban soạn thảo Quy chế kéo dài thời gian làm việc đối với GV có chức danh GS, PGS và GV có trình độ TS kể từ khi đến tuổi nghỉ hưu.

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Soạn thảo Quy chế theo Quyết định số 534/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/5/2014 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phan Công Nghĩa

Phòng họp G2N7

P.TCCB chuẩn bị tài liệu 

09h30

Họp Tổ rà soát mô hình tổ chức và hoạt động của NXB theo quy định của Luật xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP.

Đ/c Nghĩa, đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ rà soát theo Quyết định số 535/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/5/2014 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phan Công Nghĩa

Phòng họp G2N7

P.TCCB chuẩn bị tài liệu 

14h00

Trường tiếp và làm việc với Hội đồng Anh (British Council) về triển khai Đề án ngoại ngữ 2020 của Trường ĐH KTQD.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT), Giang, Thùy, Diệp, Thục Anh (K.NNKT), Hương (TT.NNKT).

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Phòng họp B -G2N10

P.HTQT chuẩn bị tài liệu 

15h00

Lễ kỷ niệm 42 năm ngày Môi trường Thế giới 05/6 và 5 năm ngày Đại dương Thế giới 08/6.

BGH, đại diễn lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, ĐTN, HSV, CLB 360 độ xanh và SV K.MT&ĐT.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Phòng họp A -G2N10

P.TH, K.MT&ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ năm 05/6/2014

08h00

Hội nghị tập huấn quy chế, quy định tuyển sinh và đào tạo ĐH hệ CQ (đợt 2).

Đ/c Nghĩa, đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), các viên chức quản lý đăng ký tham dự Hội nghị tập huấn đợt 2 và các đ/c có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Phan Công Nghĩa

Phòng họp A - G2N10

P.TCCB chuẩn bị tài liệu 

14h00-15h00

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng) trực giải quyết công việc tại phòng.

 

 

P213N7

 

14h00

Họp xét điểm chuẩn của hệ VB2 CQ - K26A

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 215/QĐ-ĐHKTQD, ngày 14/3/2014 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp xét điều kiện thi tốt nghiệp hệ VLVH, hệ LTTC học tại các đơn vị phối hợp đào tạo.

 

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Lâm, Hữu (K.ĐHTC), Quang (V.KT-KT), Hiếu (K.QTKD), Đức (V.NH-TC), Hà (P.TCCB), Dũng (P.TH), Chi (P.KT-TC), Dũng (P.TT-PC), Trung (P.QTTB) và đ/c Thư ký tổng hợp.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu 

16h00

Họp Tổ công tác rà soát hồ sơ SV hệ VB2 (VLVH) từ K17 đến K22.

Đ/c Nghĩa, đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TT-PC), Dũng (P.TH), Hữu, Hoàng (K.ĐHTC), Tạo, Đức (P.QLĐT), Quang (V.KT-KT).

Phó Hiệu trưởng Phan Công Nghĩa

Phòng họp G2N7

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ sáu 06/6/2014

08h00

Họp Hội đồng Tuyển sinh ĐH hệ CQ năm 2014.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng Tuyển sinh theo Quyết định số 509 ngày 19/5/2014 của Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Phòng họp A - G2N10

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Bài giảng "Kinh doanh, phát triển kinh tế và vai trò của Tòa án” do các GS Sullivan; Adams và Xuan Thao - Nguyen của Trường Luật - Đại học Indiana, Hoa Kỳ trình bày.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), cùng các GV, SV K. Luật và các đại biểu có quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

P101 Giảng đường D

K. Luật chuẩn bị tài liệu 

09h30

P.CTCT&QLSV báo cáo BGH Đề án xây dựng mạng lưới cựu Sinh viên.

Đ/c Trung, đ/c Nghĩa, (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dong (P.QLĐT), Cường (V.ĐTSĐH), Chi (P.TC-KT), Dũng (P.TH), Tuấn (TT.DVHTĐT), Hà, Nghĩa, Thảo (P.CTCT&QLSV).

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu 

09h30

Họp giải quyết  đền bù lún nứt nhà cho hộ gia đình ông Phạm Anh Dũng.

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hảo, Nhẫm (P.TC-KT),  Trung, Mạnh, Chí, Thanh, Hoàng, Tần, Hương (P.QTTB), đại diện  Đơn vị Tư vấn QLDA, UBND P. Đồng Tâm.

Phó Hiệu trưởng Phan Công Nghĩa

Phòng họp C - G2N10

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - K1.

BGH, các thành viên của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp G2N7

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

BGH, cùng các đ/c: Lâm (Phó Bí thư TT ĐU),  Đồng (Chủ tịch CĐ Trường), Hà (P.TCCB), Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Mạnh Hùng

Phòng họp G2N7

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Đoàn Thanh niên báo cáo Thường vụ Đảng ủy về công tác nhân sự và chuẩn bị Đại hội lần thứ XXXIII.

Đ/c Hùng (Bí thư ĐU), các đ/c Thường vụ Đảng ủy Trường và các đ/c trong Ban Thường vụ Đoàn trường.

Hiệu trưởng Phạm Mạnh Hùng

Phòng họp G2N7

ĐTN chuẩn bị nội dung

Thứ bảy 07/6/2014

08h00

Hội nghị tập huấn cán bộ Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thường vụ Đảng ủy, BGH, Ban Thanh tra Nhân dân, Cán bộ Công đoàn toàn Trường.

Chủ tịch CĐ Nguyễn Hữu Đồng

Khách sạn Công Đoàn Kim Bôi – Tỉnh Hòa Bình

Công đoàn Trường chuẩn bị tài liệu

14h00

Khai giảng hệ ĐTTX - K8 tổ chức tại Trường TC Công - Nông nghiệp Quảng Bình, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình. 

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), đại diện lãnh đạo K.Luật, TT.ĐTTX.

 

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

TT. Kỹ thuật TH huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình.

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu 

Chủ nhật 08/6/2014

 

 

 

 

 

 

Thông báo

- 08h30 Chủ nhật, ngày 8/6/2014: Giới thiệu thông tin tuyển sinh K10, kỳ mùa Thu, chương trình Cử nhân quốc tế (IBD @ NEU). Địa điểm: Phòng 501, Giảng đường D2. Thành phần: V.ĐTQT và các đ/c có quan tâm.

Bảo vệ Luận án