Lịch công tác tuần 05 năm 2013 (Từ ngày 28/01/2013 đến ngày 03/02/2013)

Ngày đăng: 09/02/2013 15:31:41

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM 2013

Từ ngày 28/01/2013 đến ngày 03/02/2013

             Ban Giám hiệu trực: GS.TS. Trần Thọ Đạt

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai 28/01/2013

Cả ngày

Hội nghị Đánh giá công tác liên kết   đào tạo với Đại học Tây Bắc.

Đ/c Nam (Hiệu trưởng) và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng.

GS.TS.
Nguyễn Văn Nam

ĐH Tây Bắc

P.QLĐT, V.SĐH chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp thường kỳ Ban Thanh tra ND.

Đ/c Liên (Chủ tịch CĐ) và các thành viên Ban Thanh tra ND nhiệm kỳ 2010 - 2012.

PGS.TS. Đào Phương Liên

Phòng họp N9

Ban Thanh tra ND chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp xét kỷ luật sinh viên.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dong (P.QLĐT), Tuấn, Hà, Thanh (P.CTCT&QLSV), Cường (P.TH), Dũng (P.TTĐBCLGD&KT),   đại diện lãnh đạo, trợ lý Khoa KT Đầu tư.

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

P.CTCT&QLSV chuẩn bị nội dung

14h00

GS.TS Albert Mills (ĐH Tổng hợp Saint Mary, Canada) chia sẽ kinh nghiệm đăng tải công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), GS.TS. Albert Mills, đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.HTQT, P.CTCT&QLSV, P.QLKH, Tạp chí KT&PT và các đ/c có quan tâm.

GS.TS.
Trần Thọ Đạt

Phòng họp A-G2N10

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ ba 29/01/2013

08h00

Trường tiếp và làm việc với đoàn cán bộ, chuyên viên Trường ĐH Thương mại tham khảo, trao đổi kinh nghiệm về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Tùng, Khánh, Kết, Hòa (P.TTĐBCLGD&KT).

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp C-G2N10

P.TTĐBCLGD&KT chuẩn bị tài liệu

09h00

Thẩm định Chương trình đào tạo trình độ CĐ ngành Dịch vụ Pháp lý của Trường CĐ Tài chính - Kinh tế Thái Nguyên.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thủy (P.QLĐT), Toàn, Thủy, Hoàng (K.Luật), đại diện Trường CĐ Tài chính - Kinh tế Thái Nguyên.

GS.TS. Trần Thọ Đạt

Phòng họp G2N7

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

 

09h30

Tổ công tác báo cáo BGH kết quả thực hiện triển khai vận hành thí điểm phần mềm Hỗ trợ lập lịch TKB & Quản lý giảng đường.

 

BGH, cùng các đ/c: Hiển (P.TCCB), Hà (P.TH), Huệ, Hảo (P.TCKT), Trọng (P.QTTB), Tuấn (P.CTCT&QLSV), Dũng (P.TTĐBCLGD&KT), Cường (V.SĐH), Tú (V.CNTTKT), Dong,Thủy (P.QLĐT), Lâm (K.ĐHTC), Hoa (V.ĐTQT), Nhượng (VP.CTTT,CLC&POHE), Hoa (V.QTKD), Thành (TT.ĐTTX), Tuấn (TT.ĐTLT), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp A-G2N10

V.CNTTKT chuẩn bị báo cáo

10h00

Tổ công tác báo cáo BGH về Đề án Tự chủ.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), các đ/c: Hà (P.TH), Hiển (P.TCCB) và các thành viên Tổ Công tác Xây dựng Đề án Tự chủ theo Quyết định của Hiệu trưởng.

GS.TS. Trần Thọ Đạt

Phòng họp G2N7

Tổ công tác chuẩn bị báo cáo

10h30

Họp xét điểm chuẩn tuyển sinh ĐH hình thức VLVH kỳ thi ngày 12-13/01/2013.

BGH, cùng các đ/c: Lâm, Hữu, Quang, Luých (K.ĐHTC), Quang (V.KT-KT), Huyền (K.KHQL), Hiển (P.TCCB), Hà (P.TH), Huệ (P.TC-KT), Trọng (P.QTTB), Dũng (P.TTĐBCLGD&KT).

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp C-G2N10

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

 

14h00

Lãnh đạo Trường làm việc với P.QTTB và P.TCCB.

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đại biểu có giấy mời của P.QTTB và P.TCCB.

GS.TS. Phan Công Nghĩa

Phòng họp G2N7  

P.QTTB, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị Ban Chấp hành ĐU khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội (mở rộng).

Đ/c Nam (Bí thư ĐU), đ/c Lâm, đ/c Đạt (Phó Bí thư ĐU).

Đảng uỷ khối

VP.Đảng uỷ khối, Số 1 Trần Phú, Hà Đông

VP.ĐU chuẩn bị tài liệu.

14h00

Họp báo cáo kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic các môn lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên CQ.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tuấn, Hà, Thanh (P.CTCT&QLSV), Liên (K.LLCT), Hải (ĐTN), Tùng (HSV).

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp C-G2N10

P.CTCT&QLSV chuẩn bị nội dung

15h00

Lãnh đạo Trường làm việc với P.QTTB, P.TCCB và ông Hà Huy Bình.

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đại biểu có giấy mời của P.QTTB, P.TCCB và ông Hà Huy Bình.

GS.TS. Phan Công Nghĩa

Phòng họp G2N7  

P.QTTB, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

17h00

Tổ Công tác XD và Thẩm định KH công việc và tài chính năm 2013 báo cáo Ban Giám hiệu.

Đ/c Nam (Hiệu trưởng), các đ/c Phó Hiệu trưởng, các thành viên Tổ Công tác theo Quyết  định của Hiệu trưởng.

GS.TS.
Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N7 

Bộ phận Thư ký chuẩn bị tài liệu

Thứ tư 30/01/2013

08h00

Họp HĐ KH&ĐT xem xét Chương trình đào tạo chuyên ngành của các ngành: BĐS, Kinh tế, KTTN.

Đ/c Nam (Hiệu trưởng) và các thành viên Hội đồng KH&ĐT.

GS.TS.
Nguyễn Văn Nam

Phòng họp C-G2N10

P.QLĐT chuẩn bị Tài liệu

08h00

Thẩm định Chương trình đào tạo trình độ ĐH ngành Marketing của Học viện Bưu chính Viễn thông.

Đ/c Lâm (K.ĐHTC),  cùng các đ/c: Chiến, Dũng, Huyền (K.Marketing), Thuỷ (P.QLĐT), đại diện Học viện Bưu chính Viễn thông.

PGS.TS. Nguyễn Viết Lâm

Phòng họp G2N7

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

 

10h00

Gặp mặt Bí thư Chi Đoàn năm 2012 và triển khai Công tác năm 2013.

BCH Đoàn Trường, BCH các Liên Chi Đoàn, các Bí thư Chi Đoàn K51, 52, 53, 54.

ThS Nguyễn Hoàng Hà

Hội trường A

ĐTN chuẩn bị nội dung

10h00

Giới thiệu về phương thức đề xuất, tuyển chọn và thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), Trưởng các Bộ môn và các đồng chí có quan tâm.

GS.TS.
Trần Thọ Đạt

Phòng họp G2N7

P.QLKH chuẩn bị Tài liệu

14h00

Họp HĐ KH&ĐT xem xét Chương trình đào tạo chuyên ngành của ngành TC-NH.

Đ/c Nam (Hiệu trưởng) và các thành viên Hội đồng KH&ĐT.

GS.TS.
Nguyễn Văn Nam

Phòng họp C-G2N10

P.QLĐT chuẩn bị Tài liệu

16h00

Họp Hội đồng Thẩm định giáo trình trọng điểm “Ngân hàng thương mại” 

 

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), các thành viên Hội đồng Thẩm định theo Quyết định của Hiệu trưởng, đại diện các đơn vị: P.QLĐT, P.QLKH, chủ biên giáo trình.

GS.TS.
Trần Thọ Đạt

Phòng họp G2N7

P.QLKH chuẩn bị Tài liệu

Thứ năm 31/01/2013

07h30

Hội nghị Đại biểu CBCC, VC năm 2013.

ĐU, BGH, BCH CĐ, Bí thư, Phó Bí thư ĐTN, Ban Thanh tra ND, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng Ban Nữ công và các đại biểu được bầu.

GS.TS.
Nguyễn Văn Nam

Hội trường A

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

 

14h00

VP.CTTT, CLC&POHE cáo cáo kế hoạch hoạt động của CTTT, CLC& POHE.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), BQL CTTT, CLC&POHE.

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp C-G2N10

VP.CTTT chuẩn bị báo cáo

 

14h30

Gặp gỡ các GS. nước ngoài hiện đang giảng dạy, nghiên cứu tại  Trường nhân dịp Tết Quý Tỵ

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hoàng, Tùng, Thanh (P.HTQT) và các GS nước ngoài hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại Trường.

GS.TS.
Trần Thọ Đạt

Phòng họp B-G2N10

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ in ấn giáo trình.

 

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dong, Thủy, Đức, Hoàng, Minh (P.QLĐT), Huệ, Hảo, Mai, Hà (P.TC-KT), Tú (NXB), Tuấn, Hảo (TT.DVHTĐT).

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp C-G2N10

P.QLĐT chuẩn bị Tài liệu

16h00

TT.ĐTTX báo cáo BGH định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động của Trung tâm Đào tạo Từ xa năm 2013.

Đ/c Nam (Hiệu trưởng), TT.ĐTTX, P.QLĐT.

GS.TS.
Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N7

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00

Hội nghị Tổng kết công tác báo chí, truyền thông và công tác an ninh năm 2012.

BGH, cùng các đ/c: Lâm (Phó Bí thư TT ĐU), Tuệ (VP.ĐU), Bí thư, Phó Bí thư ĐTN, đại diện CĐ, HCCB, HSV, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường và các đại biểu có giấy mời.

GS.TS. Phan Công Nghĩa

Phòng họp A-G2N10

P.CTCT&QLSV chuẩn bị nội dung

16h00

Họp Hội đồng Thẩm định Đề án thí điểm đào tạo Thạc sĩ nghiên cứu quản lý trình Bộ GD&ĐT.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), Ban Lãnh đạo V.QLCA-TBD và các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

GS.TS.
Trần Thọ Đạt

Phòng họp C-G2N10

V.QLCA-TBD chuẩn bị tài liệu

Thứ sáu 01/02/2013

08h30

Mít tinh kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN và trao tặng Huy hiệu 30 - 40 năm tuổi Đảng cho một số Đảng viên của Trường.

ĐU, BGH, BCH CĐ, Bí thư, Phó Bí thư ĐTN, đại điện HCCB, HSV, các đảng viên trong toàn Đảng bộ, các đ/c thuộc đối tượng cảm tình Đảng, các giảng viên, sinh viên không có giờ lên lớp.

GS.TS.
Nguyễn Văn Nam

Hội trường A

VP.ĐU chuẩn bị tài liệu

 

09h00

Trường tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo Văn phòng Đề án 165, Ban Tổ chức TW.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng). cùng các đ/c: Cường, Dũng, Thể, Hưởng, D.Minh (V.SĐH)

GS. TS Trần Thọ Đạt

Phòng họp G2N7

V.SĐH chuẩn bị tài liệu

10h00

Hội nghị Giao kế hoạch công việc và kế hoạch tài chính năm 2013.

ĐU, BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HCCB, Chủ tịch HSV, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng các đơn vị có thu trực thuộc Khoa, Viện, các thành viên Tổ Thẩm định xây dựng KH và các đ/c có giấy mời.

GS.TS.
Nguyễn Văn Nam

Phòng họp A-G2N10

Tổ Công tác chuẩn bị tài liệu

 

11h00

Họp Hội đồng Tuyển sinh Chương trình Cử nhân QTKD quốc tế khoá  9 kỳ mùa Xuân 2013.

Đ/c Nam (Hiệu trưởng), đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hoa (V.ĐTQT),  Dong (P.QLĐT), Dật (P.TCCB), Hảo (P.TCKT),  Trọng (P.QTTB), Dũng (P.TH), Tùng (P.HTQT), Giang (K.NNKT), Hương, Chi, Giang, Vân (V.ĐTQT).

GS.TS. Nguyễn Văn Nam

 

Phòng họp G2N7

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

 

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

BGH, cùng các đ/c: Lâm (Phó Bí thư Thường trực ĐU), Hà (P.TH), Hiển (P.TCCB).

GS.TS.
Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N7

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp giao ban tuần triển khai công việc.

BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, trưởng các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TC-KT, P.CTCT&QLSV, P.BV,  P.QLĐT, P.QLKH, P.QTTB, P.TTĐBCLGD&KT, TTTTTL Thư viện, P.HTQT, K.ĐHTC, V.ĐTQT, V.SĐH, V.QTKD, TT.ĐTTX, V.CNTTKT, TT.DV&HTĐT, TT.ĐTLT, VP.CTTT, CLC&POHE, Trạm Y tế, đ/c Tuệ (VPĐU).

GS.TS.
Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N7

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h30

Lễ Tổng kết và trao giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2012” dành cho SV và giảng viên.

 

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), đại diện ĐU, CĐ, ĐTN, HSV, các đơn vị quản lý SV, CLB SV NCKH, các giảng viên hướng dẫn và các SV đạt giải thưởng cấp Trường, cấp Bộ năm 2012, các giảng viên đạt giải thưởng được Bộ trưởng tặng bằng khen năm 2012, đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLKH, P.CTCT&QLSV, P.TCKT, P.TH, P.QLĐT và các đại biểu có giấy mời.

GS. TS Trần Thọ Đạt

Phòng họp A-G2N10

P.QLKH chuẩn bị nội dung

16h00

Họp BCH Đoàn trường.

BCH Đoàn trường.

ThS. Nguyễn Hoàng Hà

Phòng họp C-G2N10

ĐTN chuẩn bị nội dung

16h00

Viện QTKD báo cáo BGH về kế hoạch công việc năm 2013.

BGH, cùng các đ/c: Hà (P.TH), Hiển (P.TCCB), Huệ (P.TC-KT), Trọng (P.QTTB), Chương (P.QLKH), Hoàng (P.HTQT), Tuấn (P.CTCT&QLSV), Dong (P.QLĐT), Cường (V.SĐH).

GS.TS.
Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N7

V.QTKD chuẩn bị báo cáo

16h30

Họp rà soát Chương trình đào tạo của SV - K51 và các khóa trước.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), P.QLĐT, đại diện lãnh đạo và trợ lý đào tạo các Khoa QLSV.

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp A-G2N10

P.QLĐT chuẩn bị báo cáo

16h30

Họp Hội đồng Thẩm định giáo trình trọng điểm “Luật thương mại quốc tế”.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), các thành viên Hội đồng Thẩm định theo Quyết định của Hiệu trưởng, đại diện các đơn vị: P.QLĐT, P.QLKH, chủ biên giáo trình.

GS. TS Trần Thọ Đạt

P.QLKH

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ bảy 02/02/2013

09h00

Lễ Bế giảng khóa 2 hệ ĐTTX chuyên ngành QTKDTH tại Hải Dương.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo K.QTKD, TT.ĐTTX.

GS.TS. Phạm Quang Trung

TT.GDTX Tỉnh Hải Dương

TT.ĐTTX chuẩn bị nội dung

Chủ nhật 03/02/2013

 

 

 

 

 

 

Bảo vệ Luận án

Thông báo

- 14h00 ngày thứ bảy 02/02/2013: Thẩm định Chương trình đào tạo chuyên ngành Luật Kinh doanh, Luật Thương mại quốc tế (ngành Luật) cho Trường ĐHKT&QTKD (Đại học Thái Nguyên). Thành phần: Các thành viên theo Quyết định số 45. Chủ trì: PGS.TS. Trần Văn Nam. Địa điểm: Phòng họp N9. Bộ môn Pháp luật Kinh doanh (Khoa Luật) chuẩn bị tài liệu