Giới thiệu chung Khoa Luật

Ngày đăng: 11/05/2012 13:24:14

            Khoa Luật được thành lập tháng 11-2003 trên cơ sở Bộ môn Luật Kinh tế đã được thành lập và hoạt động từ th¸ng 10 năm 1970. Hai nhiệm vụ chính của khoa Luật là giảng dạy môn học pháp luật đại cương cũng như những môn học pháp luật khác cho các chuyên ngành thuộc các hệ đào tạo tại trường Đại học Kinh tế quốc dân và đào tạo cử nhân Luật. Ngoài ra là những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tư vấn và thực hiện các dịch vụ về pháp luật.

            Từ một bộ môn giảng dạy các môn học cho các sinh viên ngoài ngành, Khoa Luật đã thực hiện đào tạo chuyên ngành Luật Kinh doanh mã ngành Quản trị kinh doanh (402) từ năm học 1994-1995 (Khoá 36). Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2004-2005, Khoa Luật thực hiện đào tạo các chuyên ngành của ngành Luật học (mã ngành 10-07-10), chuyên ngành Luật kinh doanh (Mã chuyên ngành 545) bắt đầu từ năm học 2004-2005 và chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế (Mã chuyên ngành 546) bắt đầu từ năm học 2009-2010

            Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là trường đầu tiên trong các trường đại học khối ngành kinh tế thành lập Khoa Luật nhằm kết hợp những ưu thế của các môn luật học với các môn học kinh tế và quản trị kinh doanh trong viêc đào tạo cử nhân ngành Luật. Trong nội dung và quy trình đào tạo, chú trọng việc đào tạo cử nhân luật làm việc trong các doanh nghiệp. Cử nhân luật tốt nghiệp các chuyên ngành từ Khoa Luật Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có kiến thức cơ sở về kinh tế và quản trị kinh doanh cần thiết đồng thời cũng có kiến thức pháp luật chuyên sâu về các lĩnh vực kinh doanh cơ bản cũng như đặc thù như pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp đồng, pháp luật về cạnh tranh, pháp luật về thị trường chứng khoán, pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về chống bán phá giá … Đây là những lĩnh vực pháp luật đang rất cần những chuyên gia pháp lý giỏi trong điều kiện nền kinh tế đang tiếp tục đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay. Ngoài ra, chương trình đào tạo còn chú trọng và dành một thời gian đáng kể cho tiếng Anh cơ bản và chuyên ngành (24 tín chỉ) nhằm vào những kỹ năng giúp sinh viên tốt nghiệp có thể giao tiếp và sử dụng thành thạo tiếng Anh trong hoạt động nghề nghiệp.

Nơi làm việc của sinh viên tốt nghiệp, tốt nhất là tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế, cơ quan lập pháp, cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, các Toà kinh tế thuộc hệ thống Toà án nhân dân, các Trung tâm Trọng tài thương mại và các tổ chức dịch vụ, tư vấn pháp luật kinh doanh. Đương nhiên, cử nhân luật của Trường cũng có thể thực hành vững vàng các vị trí công tác trong các cơ quan tư pháp, các Viện nghiên cứu, các trường đại học, đủ điều kiện trở thành Luật sư để hành nghề luật sư.

Cùng với chủ trương đa ngành hoá của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và phù hợp với xu thế chung của các trường đại học trên thế giới, Khoa Luật đã và đang tạo lập những điều kiện cơ sở để đạt được mục tiêu là trung tâm đào tạo cử nhân luật cho lĩnh vực kinh doanh, đào tạo được một đội ngũ cử nhân luật đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời Khoa Luật cũng phấn đấu trở thành một trung tâm nghiên cứu về các lĩnh vực pháp luật trong quản lý kinh tế và kinh doanh, hướng vào việc phát hiện và tham gia giải quyết những vấn đề pháp lý mà thực tiễn kinh doanh và quản lý kinh tế của các doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế Việt Nam đang đặt ra, góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

Địa chỉ:    Phòng 409-410, Nhà 7, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng

Điện thoại:    04 36 280280     Máy lẻ   5947

Email: kluat@neu.edu.vn

Website: http://www.khoaluat.neu.edu.vn