Địa chỉ liên hệ

Ngày đăng: 24/06/2011 14:38:2

Địa chỉ: Phòng 409-410, Nhà 7, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Đường Giải Phóng
Điện thoại: 04 36 280280 Máy lẻ 5947
Email: namtv@neu.edu.vn