Cán bộ và giảng viên Khoa Luật

Ngày đăng: 02/10/2013 12:33:15

Tổng số cán bộ giảng dạy cơ hữu là 28, trong đó: 2 PGS; 7 TS; 9 GVC; 17 Th.S; 5 CN

Ngoài ra, Khoa có 20 giảng viên kiêm giảng là những cán bộ nghiên cứu, giảng dạy hiện đang công tác tại các Viện, Trường, Ủy ban của Quốc hội, Tòa án, Viện Kiểm sát và các cơ quan Nhà nước khác.

 

a. Giáo viên cơ hữu Chức danh
1. ThS Lê Thị Hồng Anh Giảng viên chính    
2. ThS Trần Thị Kim Anh Giảng viên
3. ThS.NCS Nguyễn Thu Ba Giảng viên
4. CN Phạm Đức Chung Giảng viên
5. ThS Lương Thị Thu Hà Giảng viên
6. ThS Đào Thu Hà Giảng viên
7. ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giảng viên
8. CN Nguyễn Trọng Hoà Giảng viên
9. ThS Đỗ Kim Hoàng Giảng viên chính
10. TS Nguyễn Thị Huế Giảng viên
11. ThS Khương Quỳnh Hương Giảng viên chính
12. ThS Lâm Thị Thu Huyền Giảng viên
13. TS Nguyễn Thị Như Mai Giảng viên
14. ThS Nguyễn Hữu Mạnh Giảng viên
15. ThS Đinh Hoài Nam Giảng viên chính
16. PGS.TS Trần Văn Nam Giảng viên chính
17. TS Lê Nết Giảng viên
18. TS Dương Nguyệt Nga Giảng viên chính
19. ThS Trần Thị Nguyệt Giảng viên
20. ThS.NCS Trần Thị Hồng Nhung Giảng viên
21. ThS Nguyễn Thị Đan Phương Giảng viên
22. CN Nguyễn Thị Như Quỳnh Giảng viên
23. CN Lương Tuấn Sơn Giảng viên
24. PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Giảng viên chính
25. ThS.Hoàng Xuân Trường Giảng viên
26. TS Nguyễn Hợp Toàn Giảng viên chính
27. ThS Nguyễn Thu Trang Giảng viên
28. ThS Phùng Ngọc Tùng Giảng viên
29. ThS Nguyễn Hoàng Vân Giảng viên chính
   
b. Giáo viên kiêm giảng Chức danh, nơi công tác
1. ThS Mai Xuân Bình Chuyên viên, Vụ Pháp luật VPQH
2. TS Trần Thị Hoà Bình Giảng viên chính, Đại học KTQD
3. ThS Nguyễn Văn Cường Tòa án nhân dân Tối cao
4. TS Nguyễn Vĩnh Diện Học viện Cảnh sát ND, Bộ CA
5. TS Nguyễn Minh Đức Giảng viên, Học viện Cảnh sát ND, Bộ CA
6. TS Nguyễn Duy Hải Bộ Nội vụ
7. TS Ngô Văn Hiền Học viện Tài chính
8. TS Vũ Trọng Lâm Nhà XB Chính trị QG-Sự thật
9. CN Phạm Văn Luyện Giảng viên chính, Đại học KTQD
10. TS Vũ Văn Ngọc Giảng viên, Phòng TCCB, Đại học KTQD
11. TS Lê Hoàng Oanh Bộ Công Thương
12. TS Ngô Hải Phan Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ TP
13. TS Nguyễn Vinh Quang Giảng viên chính, Đại học Luật Hà Nội
14. TS Lê Vệ Quốc Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ TP
15. ThS Nguyễn Văn Sơn Bộ KH&CN
16. ThS Đinh Thị Duy Thanh Nghiên cứu viên chính, Viện NN&PL
17. TS Nguyễn Văn Tùng Ban Tổ chức Trung ương Đảng
18. ThS.NCS Đỗ Minh Tuấn NCS Đại học Luật Hà Nội
19. ThS Nguyễn Anh Tú Giảng viên, NXB ĐHKTQD
20. PGS.NGƯT Nguyễn Hữu Viện Đại học KTQD