TIN TỨC

Dự án Giáo dục Pháp luật Cộng đồng (NEU CLE) tổ chức tổng kết hoạt động giai đoạn 2011 - 2016 (03/04)

Dự án Giáo dục Pháp luật Cộng đồng (NEU CLE) thuộc Trung tâm bồi dưỡng và tư vấn pháp luật, Khoa Luật trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức buổi tổng kết hoạt động giai đoạn 2011 – 2016 vào ngày 17 tháng 03 năm 2017 vừa qua.

Xem chi tiết...

Japanese Professors, Lawyers visited National Economics University (NEU) and Faculty of Law of NEU (13/03)

On 9 March 2017, Prof. Chihiro NUNOI - Hitotsubashi University accompanied by Prof. Eri HABU - Shizuka University, Ms. Kayoko NAITO - Oh-Ebashi LPC, Mr. Akinaga TsukaharaMr. Yusuke Tamaru paid a visit to National Economics University.

More details...

Kết quả từ 1-2 (của 71) bài viết
Trang:   -1 - 2 - 3 - 4 - 5.       Đầu « Trước · Sau » Cuối

THÔNG BÁO

Thông báo V/v tham gia Hội nghị khoa học sinh viên về Sở hữu trí tuệ năm 2017 (20/03)

Thông báo về Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Ngành Luật Khóa 55 hệ Chính quy (Đợt 2, 2016-2017) (08/01)

Thông báo V/v tổ chức bài giảng của GS Luật MATTHEW WILSON - Hiệu trưởng trường ĐH AKRON, USA tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân ngày 11/1/2017 (07/01)

Thông báo về việc tổ chức buổi Giao lưu Sinh viên nghiên cứu khoa học giữa ĐH Kinh tế quốc dân và ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM (15/12)

Thông báo về việc tổ chức Bài giảng của Giáo sư Xuân Thảo – Nguyễn, Trường Luật - Đại học Inđiana, Hoa Kỳ tại Đại học Kinh tế Quốc dân (10/12)

Thông báo về Kế hoạch thực tập tốt nghiệp hệ Từ xa Khóa 7 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đình Lập - tỉnh Lạng Sơn (30/11)

Thông báo về Kế hoạch thực tập tốt nghiệp hệ VLVH khóa 45 tại trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc (19/10)

Thông báo về Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Ngành Luật Khóa 55 (Đợt 1, 2016-2017) (11/08)

Thông báo về kế hoạch thực tập tốt nghiệp khóa 7 hệ Từ xa tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định (27/05)

Thông báo về kế hoạch thực tập tốt nghiệp K7 Hệ Từ xa tại trường CĐ Công Đoàn tỉnh Nam Định (27/05)

Kết quả từ 1-10 (của 43) bài viết
Trang:   -1 - 2 - 3 - 4 - 5.       Đầu « Trước · Sau » Cuối